ARRU logo
338 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Udhezimet e Kontabilitetit Rregullator 2017

SHIKO

Udhëzimet e Kontabiliteti Rregullatorë 2014

SHIKO

Udhëzimet e Kontabiliteti Rregullatorë 2011

SHIKO

Udhëzimet për Kontabilitetin Rregullator (draft)

SHIKO