ARRU logo
332 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Politika Tarifore për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe për Shërbimet e Ujërave të Zeza

SHIKO

Politikat Tarifore për Furinizim të Ujit me Shumicë

SHIKO