ARRU logo
387 - Monitorimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Raport për Inspektimin e Leximit të Ujëmatësve - KRU ‘Mitrovica’ sh.a. 2010

SHIKO

Raport për Inspektimin e Leximit të Ujëmatësve - KRUK ’Bifurkacioni’, sh.a 2009

SHIKO

Raport për Inspektimin e Leximit të Ujëmatësve - KRUK ‘Hidromorava’ sh.a 2010

SHIKO

Raport për Inspektimin e Leximit të Ujëmatësve - KRU ‘Prishtina’ sh.a 2010

SHIKO