ARRU logo
347 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Raporti përmbledhës për procesin e përcaktimit të tarifave për ujë dhe kanalizim për periudhën tarifore 2009 - 2011

SHIKO

Përmbledhje e Tarifave të Shërbimeve të Ujit 2007/2008

SHIKO