ARRU logo
339 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Kalendari Rregullator për Procesin Tarifor: 2014-2017

SHIKO

Kalendari Rregullator për Procesin Tarifor: 2011 deri 2014

SHIKO

Kalendari Tarifor për vitin 2008

SHIKO