ARRU logo
335 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Sherbimit për Shërbimet e Ujit dhe Ujërave të Zeza si dhe për Furnizim të Ujit me Shumicë

SHIKO

Rregullore Nr. 07/2016 Për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Përcaktim të Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R-02 U&K) 2012

SHIKO

test

SHIKO

test

SHIKO

Rregullore Nr. 07/2016 Për Përcaktimin e Tarifave të Shërbimit të Ujit në Kosovë

SHIKO

Rregulla për Përcaktim të Tarifave të Shërbimit për Shërbimet e Ujësjellësit, Kanalizimit dhe të Furnizimit të Ujit me Shumicë në Kosovë (R-02 U&K) 2012

SHIKO

Rregulla për Përcaktimin e Tarifave të Sherbimit për Shërbimet e Ujit dhe Ujërave të Zeza si dhe për Furnizim të Ujit me Shumicë

SHIKO