ARRU logo
334 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Politikat Tarifore për Furnizim me Ujë

SHIKO

Politikat Tarifore për Furnizim të Ujit me Shumicë

SHIKO