ARRU logo
333 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat


Politika Tarifore për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe për Ujëra të Zeza (16.03.2011)

SHIKO

Politikat Tarifore për Furinizim të Ujit me Shumicë

SHIKO