ARRU logo
325 - Tarifat | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Tarifat

Raporti i Tarifave për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Shërbimeve të Ujërave të zeza 2012-2014

SHIKO

Analizë përmbledhëse e performancës së KRU-ve ndërlidhur me procesin tarifor 2012 – 2014

SHIKO