ARRU logo
389 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Primarna svrha ekonomske regulacije je da u uslovima monopolskih usluga što su javne usluge vode i kanalizacije, interesi potrošača zaštičeni od moguće zloupotrebe.   

Prilagođavanje korisničkih usluga je važno kako bi se osiguralo da pružaoci usluga odgovaraju  potrošačima i da imaju pristup koji se fokusira na potrošače.