ARRU logo
372 - Monitorimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Procena performansi vrši se  metodologijom, fokusirajući se na specifične regulatorne zahteve, specifične nivoe usluga i troškove za potrošača. Tako je napravljeno poređenje u odnosu na “idealnu” očekivane performanse kompanije koja dobro funkcioniše i pruža efikasne usluge vodosnabdevanja i otpadnih voda. Ukupna performansa predstavlja kombinaciju rezultata tri poslovne kategorije kompanije, odnosno: vodosnabdevanje, usluge otpadnih voda i komercijalna efikasnost.