ARRU logo
296 - Licencimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Nijedan pružalac usluga koji pruža usluge vodovoda, otpadnih voda, snabdevanje na veliko tretiranom i netretiranom vodom na Kosovu ne može da pruža ove usluge bez licence za usluge.

U skladu sa članom 4.3.1 Zakona br.05/L-042 za regulisanje Usluga Vode, Regulatorni Autoritet za Usluge Vode (RAUV) je odgovoran za licenciranje pružalaca usluga koji pružaju usluge vodovoda, otpadnih voda, snabdevanje na veliko tretiranom i netretiranom vodom u Republiku Kosovo.

Procedure, zahtevi, informacije, dokumenti, itd, su opisani u pravilniku o licencama Zakona br.05/L-042 kao Pravilnik o Licencama Pruzolaca Usluga za vodu u Kosovu Rr.05/2016.

RAUV ima ovlaščenje da nadgleda i da preduzme mere u slučaju kršenja ili nepoštovanja licence za usluge koja se sastoji od mere za kazne i oduzimanje licence za usluge ako nisu uklonili kršenje.