ARRU logo
360 - Legjislacioni | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Zakona o Vodama Kosova

OTVORI

O Zaštiti Životne Sredine

OTVORI

Zakon o Javnim Preduzećima

OTVORI

Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnim preduzećima br. 03/z-087

OTVORI

Administrativno Uputstvo BR. 16/2012

OTVORI

Zakon br. 04/L-111 o izmenama i dopunama zakona o javnim preduzećima br.Zakon 03/z-087

OTVORI

Pravilnika br. 02/2013 o kriterijumima za osnivanje lokalnih javnih preduzeća i učešće opština u upravnim odborima regionalnih vodovodnih preduzeća

OTVORI

Uredba (VRK) br. 19/2015 o izmeni i dopuni uredbe br. 02/2013 o kriterijumima za stvaranje lokalnih javnih preduzeća i učešće opština u odborima direktora regionalnih vodovodnih preduzeća

OTVORI