ARRU logo
1979 - Lajmi_ | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Obaveštavaju se svi zainteresovani i posetioci portala Regulatornog Ureda za Vodu i Otpad, da od datuma 16.07.2012, RUVO neće se baviti o regulaciji sektora otpada na Kosovu


21.12.2012

OBAVEŠTENJE


Obaveštavaju se svi zainteresovani i posetioci portala Regulatornog Ureda za Vodu i Otpad, da od datuma 16.07.2012, RUVO neće se baviti o regulaciji sektora otpada na Kosovu.

Sva ovlašćenja RUVO-a u ovom sektoru prebaćeni su u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja .
Za više informacija proćitajte Zakon o Otpadu Br.04/L-060 ćlan. 82 i 83 Zakona

Sve dokumentacije i materijali pripremljeni od strane RUVO-a mozete ih naći arhivirani u portalu RUVO-a, odnosno kod linka arhiva