ARRU logo
505 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Marrëveshje për bashkëpunim ndërmjet Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit dhe Agjensionit Rregullator të Energjisë së Malit tëZI

SHIKO