ARRU logo
443 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Kontakt detajet:

Rr. Bill Klinton p.n.

10000, Prishtinë

Tel: (038) 603 191

Mob: (044) 201 748

e-mail: krm_pastrimi@hotmail.com

Kontakt detajet:

Rr. Tahir Sinani Nr. 59

20000, Prizren

Tel: (029) 244 260

Mob (044) 438 486

e-mail: krm_ekoregjioni@hotmail.com

Kontakt detajet:

Rr. Fatmir Ukaj Nr.24

30000, Pejë

Tel: (039) 420 368; 434 457

Mob: (044) 139 448

e-mail: krm_ambienti@hotmail.com

Kontakt detajet:

Rr. Vëllezerit Dragaj p.n.

40000, Mitrovicë

Tel: (028) 533 211; 583 983

e-mail: krm_uniteti@hotmail.com

Kontakt detajet:

Rr. Mazllom Lakuci p.n

50000, Gjakovë

Tel: (0390) 321 588

Mob: (044) 501 270

e-mail: krm_cabrati@hotmail.com

Kontakt detajet:

Rr. Adem Jashari nr. 111,

60000, Gjilan

Tel: (0280) 320 040 & 324 040

Fax: (0280) 324 040

e-mail: krm_higjiena@yahoo.com

Kontakt detajet:

Rr. Enver Topalli nr.44

70000, Ferizaj

Tel: (0290) 327 501

Mob: (044) 155059

e-mail: krm_pastertia@hotmail.com