ARRU logo
417 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet


Broshura informuese e ARRU-së

SHIKO

10 vite të Rregullimit të KRU

SHIKO

Standardet Minimale të Shërbimit për Ujësjellës dhe Kanalizim 2012

SHIKO

Nënshkruani Kontratën e Shërbimit me Kompanitë për Ofrimin e Shërbimeve të Ujësjellësit dhe Kanalizimit në Kosovë 2010

SHIKO

Mbrojtja e Interesave të Konsumatorëve

SHIKO

Ju keni të drejtë të ankoheni nëse nuk jeni të kënaqur me shërbimet e ujësjellësit ose mbeturinave

SHIKO

Broshura e ZRRUM-it

SHIKO