ARRU logo
413 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Vendimi i Kuvendit të RKS për Aprovimin e Raportit Vjetor të ARRU për vitin 2021

SHIKO

Raporti i Punës për Vitin – 2021

SHIKO

Raporti Vjetor 2019

SHIKO

Raporti Vjetor 2018

SHIKO

Vendimi i Kuvendit të RKS për Aprovimin e Raportit Vjetor të ARRU për vitin 2017

SHIKO

Raporti Vjetor 2017

SHIKO

Raporti Vjetor 2016

SHIKO

Raporti Vjetor 2015

SHIKO

Raporti Vjetor 2014

SHIKO

Raporti Vjetor 2013

SHIKO

Raporti Vjetor 2012

SHIKO

Raporti Vjetor 2011

SHIKO

Raporti Vjetor 2010

SHIKO

Raporti Vjetor 2009

SHIKO

Raporti Vjetor 2008

SHIKO