ARRU logo
395 - Per_konsumatoret | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Udhëzues për Procedim të Ankesave të Konsumatorëve

SHIKO

Formulari i Ankesёs sё Konsumatorit për Komisionin Këshillues të Konsumatorëve

SHIKO

Trajtimi i ankesave të konsumatorëve (KRU ‘PRISHTINA’, SH.A)

SHIKO

Trajtimi i ankesave të konsumatorëve (KRU ‘HIDROREGJIONI JUGOR’, SH.A)

SHIKO

Trajtimi i ankesave të konsumatorëve (KRU ‘MITROVICA’, SH.A)

SHIKO

Trajtimi i ankesave të konsumatorëve (KRU ‘BIFURKACIONI’, SH.A)

SHIKO

Trajtimi i ankesave të konsumatorëve (KRU ‘HIDRODRINI’, SH.A)

SHIKO

Trajtimi i ankesave të konsumatorëve (KRU ‘HIDROMORAVA’, SH.A)

SHIKO

Trajtimi i ankesave të konsumatorëve (KRU ‘RADONIQI’, SH.A)

SHIKO