ARRU logo
503 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet


Marrëveshje e bashkëpunimit ndërmjet ARRU dhe Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive të Ujësjellësve në Zonën Ujëmbledhëse të Lumit Danub (Iawd) dhe Institucionet Menaxhuese për Mbledhjen e të Dhënave dhe Menaxhimin e Platformës të Performancës së Kompanive të Ujësjellësve (IM-T) me date 08.09.2016

SHIKO