ARRU logo
423 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

     

     


Marrëveshje e Bashkëpunimit me Rregullatorin për Energji dhe Ujë (SEWRC) të Bullgarisë 17.09.2014

SHIKO