ARRU logo
419 - Publikimet | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Publikimet


Plani Strategjik 2021-2023

SHIKO

Plani Strategjik 2018-2020

SHIKO

Plani Strategjik i ZRRUK 2015-2017

SHIKO

Plani Strategjik 2012-2014

SHIKO

Strategjia e Komunikimit me Konsumator

SHIKO