ARRU logo
299 - Licencimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2023

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2023

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2022

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2022

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2021

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2021

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2020

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2020

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2019

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2019

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2018

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2018

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2017

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2017

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2016

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2016

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2014

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2014

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2013

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2013

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2011

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2011

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2009

SHIKO

Udhëzimi Administrativ për Taksën e Licencimit 2009

SHIKO