ARRU logo
464 - Inspektimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Raporti për Nivelin e Shërbimeve të Ujit të Ofruara nga Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve – Përputhshmëria me Kushtet e Licencës në vitin 2022

SHIKO

Raporti për Nivelin e Shërbimeve të Ujit të Ofruara nga Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve – Përputhshmëria me Kushtet e Licencës në vitin 2021

SHIKO

Raporti për Nivelin e Shërbimeve të Ujit të Ofruara nga Ofruesit e Licencuar të Shërbimeve – Përpuethshmëria me Kushtet e Licencës në vitin 2020

SHIKO

Raporti i përputhshmërisë me kushtet e licencës nga ofruesit e licencuar. Niveli i shërbimeve të ofruara nga ofruesit e licencuar në 2019

SHIKO

Përputhshmëria me kushtet e licencës nga ofruesit e licencuar. Niveli i shërbimeve të ofruara nga ofruesit e licencuar në 2018

SHIKO