ARRU logo
464 - Inspektimi | Autoriteti rregullator per sherbimet e ujit


Përputhshmëria me kushtet e licencës nga ofruesit e licencuar. Niveli i shërbimeve të ofruara nga ofruesit e licencuar në 2018

SHIKO